Data publikacji: 2021-09-02 11:56:35 Autor: WSNSRS Liczba wyświetleń: 1743

Oferty

Ogłoszenie

Załącznik - Wzór kosztorysu

Przebudowa i adaptacja na potrzeby WSNS wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. kardynała Augusta Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie.

Ogłoszenie

Decyzja Kanclerza

Decyzja Kanclerza nr 2

Załącznik - Wzór kosztorysu

Przebudowa i adaptacja na potrzeby WSNS wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. kardynała Augusta Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie.

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE

Treść oferty dostawa i montaż systemu audio-video do rejestracji i udostępniania w trybie kształcenia na odległość prezentacji procedur pielęgniarskich

 

Metryka dokumentu
Rejestr zmian