Dane do kontaktu:

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska
tel. 32 248 12 92,
tel. 32 240 71 10 wewn. 30
tel. 32 240 71 11

 

Dane podatnika:

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska
REGON: 277584087 NIP: 6412234383

Strona internetowa: https://www.wsnsrs.edu.pl/