BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EFS (Europejski Fundusz Społeczny)

Drukuj

Program operacyjny Kapitał LudzkiWyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uczestniczy w realizacji projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i  położnych  w  ramach  studiów  pomostowych”,  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych na podstawie:

 

  • umowy nr 7/SP-EFS/ZZP-01/09/1989/356 z dnia 11.05.2209r.
  • umowy nr 32/SP-EFS/ZZP-01/09/2/1989/1039 z dnia 23.10.2009r.
  • umowy nr 13/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1989/392 z dnia 27.05.2010r. 
  • umowy nr 40/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1989/1385 z dnia 27.12.2010r.
  • umowy nr 26/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1989/1194 z dnia 12.01.2012r.
Więcej  informacji  na  temat  projektu  systemowego  "Kształcenie  zawodowe  pielęgniarek i położnych (...)" można znaleźć pod adresem http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl/

Dodatkowe informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie www.efs.gov.pl