BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EFRR(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Drukuj

 

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013

 

 

Wysza Szkoa Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-013/09-00 projekt " Modernizacja i wyposaenie infrastruktury dydaktycznej WSNS w Rudzie lskiej na potrzeby ksztacenia pielgniarek i poonych " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII "Infrastruktura edukacyjna" Dziaanie 8.1. "Infrastruktura szkolnictwa wyszego".

Cakowita warto projektu wynosi 600 361,78 PLN

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 499 119,86 PLN

Dodatkowe informacje rdowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 znajduj si na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Szukaj

Strona gwna BIP

Strona gwna BIP