BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Archiwa

Filtr 

  • Ogoszenie zapytania o cen Wysza Szkoa Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej z siedzib: 41-700 Ruda lska, ul. Krlowej Jadwigi 18 wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i zwizkw uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szko...
  • Dziekan Wydziau Zarzdzania Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej informuje, e z dniem 1 padziernika 2012r. w zwizku zdostosowaniem ksztacenia na kierunku zarzdzanie prowadzonym jako studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w spe...
  • Dziekan Wydziau Opieki Zdrowotnej Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej informuje, e z dniem 1 padziernika 2012r. w zwizku z planowanym uruchomieniem ksztacenia na nowo tworzonym kierunku medycznym na poziomie studiw pierwszego stopnia u...

Szukaj

Strona gwna BIP

Strona gwna BIP